Geologiske- og geofysiske undersøkelser av Porsvann PGE Cu-forekomst Porsanger, Finnmark.

Rapporten omfatter geologiske- og geofysiske undersøkelsert i et område ved Porsvann PGE/Cu-forekomst. Den geofysiske undersøkelsen bestod i kombinerte elektriske målinger (indusert polarisasjon, ledningsevne og SP). Den geofysiske undersøkelsen har vist at det innenfor interessante meta-pyrok- senittområdet nord for vannet er tre mineralliseringer av betydning. Strøk- utstrekningen er ca. 75 m for de to sterkeste sonene og ca. 200 m for den svakeste sonen. Ingen av sonene går ut i vannet. Dyptgående for den ene eller begge av de to sterkeste sonene er trolig minst 100 m. Utenfor dette området er det i tillegg påvist mineraliseringer både i gabbroen i vest og i amfibo- litten i øst. Disse synes å være uten interesse da det ikke er påvist palla- dium i mineraliseringene i disse bergartene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.052
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark