Geologiske kartlegning af granit- gnejsdominerende områder i den SØ-lige del af kbl. Nissedal 1613-3.

Delrapport fra prospekterings- og kartlegningsarbeid (USB) sammen med G. Juve og S. Bergstøl i området Kleppsvatn - Gautefall i Tørdal. Omfatter en del av forfatterens notater etter 1 mnd. feltarbeid og 3 mnd. bearbeiding av nytt og gammelt materiale. Resten av materialet (se listen bak i rapporten) er deponert i NGU's dagboksarkiv. I gneis-granitt-underlaget syd for Nissedalsutliggeren gjenfinnes utliggerens bergarter mer eller mindre opprevet og granittisert. Flere former for tinnmineraliseringer som er funnet i utliggeren gir opphav til tilsvarende anomalier i gneis-granitt-underlagets løsmasser. Tettere prøvetaking i fast fjell og morene er utført i 1985 (Furuhaug, Iversen og ovennevnte).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.191
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark