Geologiske geofysiske geokjemiske malmundersøkelser Gorzzejokka - Scieccanjokka.

Geofysisk Malmleting begynte sommeren 1953 innledende geologiske, geofysiske og geokjemiske undersøkelser med hovedformål å klarlegge betingelsene for systematisk malmleting i den østre del av Finnmarksvidda. Undersøkelsenes for- mål var altså ikke å lete etter malm, men etter MALMLETINGSMULIGHETER. Dog skulle det generelle program selvfølgelig avvikes i fall det skulle bli direkte malmfunn som syntes betydelige. De geofysiske og geokjemiske under- søkelsene foregikk i et forholdsvis begrenset område ved Gorzzejokka ca. 40 km rett syd for Karasjok. Den malmgeologiske del av undersøkelsene omfattet et ca. 450 km2 stort område begrenset av elvene Gorzzejokka, Anarjokka, Scieccanjokka og fjellene Caskin- varre og Galmatskaidi. Det henvises forøvrig til H. Wennervirta's beskrivelse av Karasjokområdets geologi i NGU-publikasjon nr. 258 (Årbok 1968).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
114
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark