Geologiske forhold langs planlagt jernbanetrasé Oslo - Ski

På oppdrag fra Jernbaneverket Utbygging har NGU utført en oppgradering av det geologiske og geofysiske grunnlagsmaterialet langs planlagt jernbanetrasé Oslo - Ski og framstilt dette i digital form.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2007.048
Page number:
79 s. + ka
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Jernbanetrasé Oslo - Ski
Project nr:
319100
Fylke:
Akershus Oslo