Geologiske bakgrunnsdata for kartlegging av radonfare i Norge

I denne rapporten gis det en oversikt over data som NGU har tilgjengelig enten som kart eller som data i databaser, og som kan ha betydning for å vurdere risikoen for radon i Norge. Deriverte produkter som alunskiferkart og aktsomhetskart for sentrale Østlandet er laget basert på geologiske bakgrunnsdata og inneluftmålinger i samarbeid med Statens Strålevern. Kilden til radon er grunnstoffet uran som forekommer naturlig i norske bergarter og løsmasser. Ved å kartlegge og undersøke innholdet av uran i grunnen vil det gi en indikasjon på den potensielle radonfaren for et område. Kunnskap om uraninnhold i grunnen kan oppnås med analyse av prøver, målinger med gammaspektrometer fra fly, helikopter, bil og på bakken, og analyser av vannprøver.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.067
Page number:
75 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Kartlegging av radon for arealplanlegging
Project nr:
341900