Geologisk undersøkelse av Repparfjordfeltet sommeren 1965.

Rapporten har følgende innhold: - Prøvetaking: Nordfeltet, Hansfeltet, Hovedfeltet. - Mineraliseringssoner: 1. Soner med svovelkis og kobberkis. 2. Soner med kobberkis. 3. Soner med bornitt, kobberglans og neodigenitt. 4. Kvartsganger førende bornitt og kobberglans. 5. Ganger førende hematitt, bornitt og kvarts. - Konklusjon. - Plansjer 1 - 3 (fotos av planslip og stuffer). - Bilag 1 - 4: 1. Oversiktskart M: 1:10 000. 2. Cu - mineralisering ved "Hans" M: 1:1 000. 3. Geologi M: 1:2 500. 4. Blokkdiagram over en del av feltet M: 1:2 500.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
693 B
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark