Geologisk undersøkelse Suovrarappat.

Kobberforekomsten Suovrarappat som ligger ca. 40 km NW for Kautokeino ble oppdaget ved blokkleting i 1958. Dette førte til at det samme år ble utført selvpotensialmålinger og magnetiske målinger i området (GM Rapport nr. 228) samt boret 4 hull. Resultatene var såvidt positive at det i 1959 ble gjennomført et større undersøkelsesprogram som omfattet elektromagnetiske målinger (GM Rapport nr. 244 A) geologisk kartlegging, blokkleting og diamantboring av 10 nye hull. Ved boringene ble det funnet lokale kobberanrikninger, men ingen var så rike som de som ble påtruffet i 1958 (16 meter malm med ca. 5% Cu). Rapporten omtaler ganske inngående de geologiske og malmgeologiske forhold i feltet. Kjernebeskrivelser er vedlagt rapporten. Kartbilag foreligger i separat hefte.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
252 A-II
Page number:
58
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark