Geologisk undersøkelse av Snekkevik kvartsittforekomst. Telemark fylke.

Snekkevik kvartsittforekomst drives av firmaet Lunøe, Kragerø. Variasjon i kvartsittens kvalitet synes å være tektonisk betinget, ikke stratigrafisk. Langs NØ-SV-gående sprekkesoner er det kvartsitt med dårligere kvalitet. I samme retning finner en også et stort antall sleppesoner som inneholder glimmer og kloritt. På grunnlag av overflateundersøkelser sammenholdt med de erfaringer en har fra bruddene ble tre områder som ser ut til å ha den beste kvartsitt avgrenset.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
793
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark