Geologisk undersøkelse av skiferforekomster i Tydal, Sør-Trøndelag fylke.

Befaringen kom istand etter en henstilling fra Formannskapet i Tydal kommune, som ville ha en uttalelse om skiferen på to steder hvor det tidligere har vært drevet fram mindre mengder skifer. Følgende forekomster ble undersøkt: 1) 2317 Livoll 32 6371 69919 2) 2316 Ås 32 6323 69939 1) Skiferen er noe foldet og gjennomsatt av sprekker som står mer eller mindre loddrett lagflaten med tildels forskjellige retninger. Skiferen er tyntspaltende og har et ujevnt brudd. Alle disse tre faktorer gjør sitt til at skiferen må få karakteristikken lite nyttbar. 2) Skiferen er her tidligere benyttet til kirketaket. Selve bruddstedet er nå dekket av åker, i kanten av denne er det en leirskifer noe lysere i fargen enn den ved Livoll. Skiferen på Ås viser et par steder falsk skifrighet, er tettere og har vanskelig for å kløyve. Også denne skiferen må ansees for lite nyttbar.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
669
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport