Geologisk undersøkelse av skiferforekomster i Lom kommune, Oppland.

Undersøkelsene har vært av orienterende art. Man har derfor i første rekke konsentrert aktiviteten rundt de områder som etter det geologiske Norges- kartet er potensielle skiferområder, og studert bergartene i veiskjæringer. Videre er tre gamle bruddsteder undersøkt (se over). Resultater: Fyllittskiferen er sterkt foldet og uegnet for drift langs veien fra Lom til Krossbu. Kvartsittskiferen innen området er tykt- og tungtspalt- ende og ikke drivverdig der den er observert. For denne bergart kan det imidlertid ikke gis noen generell uttalelse på det nåværende grunnlag. Til tross for en viss pessimisme, anbefales en videre undersøkelse av de mest sentrale områder. Når det gjelder de gamle brudd, kan det trekkes den kon- klusjon at ingen av dem er drivverdige pga. oppsprekking, foldning og urene spalteflater.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
732 B
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland