Geologisk undersøkelse av skifer, Nord-Trøndelag fylke.

Oppdraget er gitt av Kontoret for Områdeplanlegging i Nord-Trøndelag, Sten- komiteen. Området Hatlingvann-Leksdalsvannets vestside-Kjesbuvann: Området er undersøkt med lite oppløftende resultat. Bergartene er i området stort sett tykkbenkete. I området SØ for Leksdalsvannet, i Lyngåsens nordlige del, er det en skifersone av 6-7 m mektighet som bør prøvebrytes. I åspartiet øst for denne forekomst er det videre et mindre felt som muligens kan drives i liten målestokk. Videre mot øst er det ikke påvist mulige skiferforekomster. Området Lauvvann-Rennenvannene og vest til fylkesgrensen Nord-Sør-Trøndelag: Hvis det blir lagt vei fram til Rennenvannene, anbefales det at en vant skiferarbeider vurderer spaltbarhet ved spredte lokaliteter langs Rennenvannene. Dersom spaltbarheten er god, vil en trolig kunne finne enkelte lommer med pen skifer. Haugdal, Snåsa: Det er foretatt avrøsking i den del av feltet som har den gunstigste beliggenhet. Skiferen her er imidlertid sterkt oppsprukket, og forsøksdrift er ikke tilrådelig. Dravland, Snåsa: Feltet er forsøksdrevet, med negativt resultat. Hangdrolbekken fra Flåtjern, Snåsa: Bekken skjærer gjennom skiferen og gir et snitt som viser at bergarten tildels er foldet og tungtspaltende. Området kan allikevel ikke avvises før en grundig oppfaring er foretatt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
672 A
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport