Geologisk undersøkelse av skifer i Valdres, Øystre Slidre, Oppland.

Befaringen ble foretatt i oppdrag for A/S Valdres skiferbrudd. Selskapet ønsket en redegjørelse for reservene av drivverdig skifer innen sitt område. Skiferen er en fyllittskifer. I det nordvestlige området av forekomsten, der hoveddriften har pågått, vil det på grunn av nedkroting av forekomsten og manglende gruvekart være vanske- lig å komme igang med rasjonell drift. I det aktuelle området øst for Søndre Tinden må en på grunn av det tykke morenedekket (5-10 m) regne med at all skiferdrift må foregå i gruver. Mektigheten av den drivverdige skifersone vil en få et godt inntrykk av i de brudd og gruver som fins i området. Uten at en kan si noe i detalj om hvor den beste skiferen er lokalisert, kan en trygt gå ut fra at skiferen fortsetter med omtrent samme mektighet mellom de brudd hvor den kan oberveres.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
584
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland