Geologisk undersøkelse av skifer i Jondalen, Hardanger, Hordaland fylke.

Befaringen er foretatt i oppdrag for A/S Vigsnes Kobberverk. Skiferforekomsten i åsdraget på nordsiden av Jonshornet i Jondalen har vært intens drevet. I området vest for A på kartet i rapporten er feltet sterkt tilskrotet, og det er lite trolig at en kan sette denne del i lønnsom drift igjen. Opprenskningsarbeid i den bratte lia nær sjøen vanskeliggjøres ved at det er lagt ny vei langs sjøkanten. Nord for A-merket er forholdene noe bedre, selv om det også her er mye skrot. For å gjenoppta driften må det renskes opp i de gamle brudd, slik at man kan få utnyttet den del av skiferen som står i bunnen av bruddene. En må imidlertid være oppmerksom på at den gjenværende skifer her vesentlig er 3-5 cm tykke heller. Videre må overfjell fjernes slik at en skaffer seg nytt angrepspunkt på toppen av skifersonen. Det er vanskelig å preferere noe felt langs denne del av skifersonen, men ved B på kartet i rapporten er det åpenbart lettest å gjenoppta drift på de gamle paller. Skiferen i platået på sydvestsiden av Jonshornet er et åpent spørsmål. For drift her må bygges 1.5 km vei, men før veianlegg kan komme på tale, må fore- komsten avrøskes og prøvedrives.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
660
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland