Geologisk undersøkelse av nedlagte skiferbrudd øst for Gaalaavannet, Vinstra, Oppland fylke.

Befaringen ble foretatt i oppdrag for herr Erling Rolstad, Vinstra. I området ligger en rekke takskiferbrudd i fyllitt. Bruddene Raubaktjern, Fagerhøy og Stormyren er de største. Bruddene kan ikke ansees drivverdige av følgende årsaker: 1) Foldninger med tilhørende kvartsknoller som gir buede plater. 2) Ujevne spalteflater. 3) Meget tyntspaltende og fliset. Stedvis ødelegger sterk oppsprekking forekomstene. Det synes ikke forsvarlig å gjenoppta driften i de gamle brudd.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
731
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland