Geologisk undersøkelse av mulig nyttbare bergarter i områdene Atnsjøen-Sollia, Atnoset-Bjørånes i Storelvdal, Hedmark fylke.

Befaringen er foretatt i tidsrommet 20/8-21/8-1968 av statsgeolog Gvein. Oppdraget, en undersøkelse av skifer og andre bergarter av mulig økonomisk verdi, er gitt i brev av 12/2-68 fra disponent E. Mathiesen, Atnoset. Resultat: Litteraturstudier og feltundersøkelser av bergartene innen A. Mathiesen & Co. A/S eiendommer i områdene Atnsjøen-Sollia og Atnoset- Bjørånes med henblikk på økonomisk utnyttelse gir et negativt resultat. Den lyse sparagmitt er tykkbenket der den er observert og leir-fyllittskiferen viser ikke de plane spaltetendenser som karakteriserer en god skifer. Gabbroen i Måneseterkletten og Styggberget er ikke egnet som bygningsstein, og fore- komstene ligger for uveisomt til for drift ved en eventuell utnyttelse av gabbroen som råstoff for asfaltmateriale. Det ville ikke være riktig etter denne korte undersøkelse å avvise alle muligheter for lønnsom bergartsdrift av et eller annet slag innen eiendommen, men mulighetene må betegnes som meget små.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
872
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark