Geologisk undersøkelse av Maastad skifer- og gabbrofelt, Båstad, Østfold fylke

Befaringen ble foretatt 12/8-66 av statsgeolog Thor L. Sverdrup og tekniker Erling Sørensen. Feltet inneholder både skifer og gabbro som kan tenkes å utnyttes økonomisk. Når det gjelder skiferen, så det ved befaring ut som om skiferen var for oppsprukket til at man kunne ta ut større plater. Videre virket partier av skiferen krumme. Gabbrofeltet ligger ca. 50m fra skiferbruddet. Gabbrokroppen ligger som en skål. Pga. at gabbroen er veldig inhomogen vil den neppe være egnet for blokksteinsproduksjon. Bergarten skulle derimot ha gode mekaniske egenskaper for nedknusing og anvendelse til f.eks. veimateriale. Måling av sprøhet og flisighet på prøver fra feltet bekreftet dette.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
746
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold