Geologisk undersøkelse av to lokaliteter innenfor Jergul gneiskomplekset nordøst for Jergul, kbl. Iesjåkka, Finnmarksvidda.

Forekomstens navn og koordinater: 1)Veiskjæring: 123/033 2)Dateringslokalitet: 090/020 Rapporten er inndelt i tre deler: Del 1 omhandler en ca. 35 m lang veiskjæring beliggende langs riksvei 92, 5,5 km NØ for Jergul. Det er gitt en makroskopisk og mikroskopisk beskrivelse av bergartene i veiskjæringen, resultater av kjemiske analyser og tilhørende CIPW-normberegninger. Del 2 omhandler en dateringslokalitet beliggende ca. 1,5 km NØ for Jergulgrenda. Det er gitt en makroskopisk og mikroskopisk beskrivelse av bergarten som skal dateres, samt resultat av kjemisk analyse og CIPW-normberegning. Del 3 omhandler resultatene av in-situ magnetiske susceptibilitetsmålinger i Jergulområdet. Disse er sammenlignet med susceptibilitetsmålinger utført i petrofysisk laboratorium på NGU på innsamlede håndstykker fra det samme området.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.174
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark