Geologisk undersøkelse av Kvelstad kalkfelt i Vuku, Verdal, Nord- Trøndelag fylke.

Etter anmodning fra firmaet Nicolay Buch, Trondheim, ble det utført befaring av Kvelstad kalkfelt i Vuku 20/2-1968. Kvelstad kalkfelt ligger omlag 300 m rett syd for Kvelstad gård, som igjen ligger omlag 1 km vest for Vuku senter. Kalkbenken som forekomsten er en del av danner en steil skrent på 25-35 meters høyde. Det undersøkte området ligger fra 100 m vest til 100 m øst for et prøvebrudd. Det ble tatt en rekke over- flateprøver loddrett strøkretningen. Avstanden mellom hvert prøveprofil øst for prøvebruddet var 20 m. Fra analyseresultatene framgår det at kalksteinen er inhomogen. Det ser ut som om den reneste kalksteinen opptrer i fra sålenivå og opp til 15-20 m av dette. Hengbergarten vil forårsake brytningstekniske problemer. Antatt utgående er 4000 m2, ca. 11 000 tonn pr. m avsenkning.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
809
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport