Geologisk undersøkelse av kvarts og trondhjemitt, Nord-Trøndelag fylke.

Kvarts nord for Langtjern, Finnvolldalen: Forekomsten ligger 20 m nord for veien mot Gjersvik, 4.7 km fra krysset med veien gjennom Finnvolldalen. Forekomsten er alt for liten for drift. Hvit granitt (trondhjemitt) i Suulbrennan i Verdal: Feltet ligger ca. 1.5 km fra riksveien gjennom Suul. Forekomsten, som synes å være av betydelig størrelse, er prøvedrevet og røsket av firmaet Grønseth & Co. A/S, Oslo. Til tross for små forurensninger og stikk bør granittfeltet i Suul kunne drives på grunn av størrelsen. Markedsforholdene er imidlertid vanskelige. Det er ikke etterspørsel fra det utenlandske marked, og det innen- landske behov dekkes ved brudd på Tolga, ved Støren og i Sogn. Før drift igangsettes, bør misfargingen i Suulgranitten undersøkes nærmere.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
583 C
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport