Geologisk undersøkelse av kvarts- og feltspatforekomster i Rakkestad herred, Østfold fylke.

Følgende kvarts- og feltspatforekomster i Rakkestad er beskrevet. I Rakkestad kommunes skog: Gåseflo (Sandaker I), Festningshøgda (Sandaker II), Stordalen (Sandaker III), Frøne, Morttjern, Hivann, Kleven, Skjæringsgruva, Myrgruva, Djupetjern og Prestedammen. Andre undersøkte forekomster i Rakkestad: Budalen I, Budalen II, Kløsa, Jonsrud, Øvre Sandvann, Storetorp, Slettemoen, Kilebutangen. Av disse er det bare Skjæringsgruben som er i drift. Festningshøgda, Djuptjern og Buadalen II er for små til å drives. Morttjern og Hivann er kvartsbreksjer med kvarts av ringere kvalitet. De øvrige bør røskes, støvbores eller ev. tømmes for vann før de kan vurderes.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
684
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold