Geologisk undersøkelse av Hundtjernhalla skiferforekomst, Stod, Nord-Trøndelag fylke.

Forsøksdrift er påbegynt tre steder på forekomsten. Brudd 1 er såpass oppsprukket at driften foreløpig er oppgitt. Oppsprekkingen i brudd 2 og 3 er ikke så fremtredende som i brudd 1. Det skulle derfor være mulig å få ut heller på over 1 m2. Skiferen spalter lett og har jevn og pen bruddflate. Driftsmessig ligger forekomsten ugunstig til på grunn av det steile relieff i nordøsthellingen av Hundtjernhalla. For å nyttiggjøre seg mest mulig av forekomsten, må skiferen antakelig brytes ved palldrift. Høyden mellom pallene bør ikke overstige 5-10 m. Med det fall man har på forekomsten, 30 grader mot SV, er det naturlig å starte en drift i SØ og arbeide seg mot NV, det vil si i strøkretningen. Å angi hvor mye skifer som kan brytes her er vanskelig, da nedre grense for skiferen ikke er kjent på grunn av overdekket, men det antas at man maksimalt kan ta ut ca. 5000 m2 skifer. Dette gjelder forutsatt man kan nyttiggjøre seg all den uttatte skifer og ikke har noe skrap. Det virkelige tall for utnyttbar skifermengde skulle derfor anslås til 2-3000 m2 pr. 10 meters pallhøyde i 20 meters lengde.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
642
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport