Geologisk undersøkelse av gabbro,Høgberget, Åsnes, Hedmark fylke.

I området finnes gneisbergarter gjennomsatt av hyperitt- og gabbrolegemer. Høgberget danner et slikt hyperitt-gabbrolegeme. Gabbrolegemet deles inn i tre adskilte kropper grunnet kornstørrelsesvariasjon (fin-, middels- og grovkornet gabbro). Hyperitten brytes i den nordvestre del av Høgberget av Braskerud Stenindustri. I den finkornete gabbro finnes det i noen grad årer som ødelegger steinen, men det finnes også renere partier. Den middelskornete og den grovkornete gabbro, som er blottlagt eller avdekket i snaufeltet, synes hel og ganske fri for stikk. Hvis det er marked for disse bergartene, bør det absolutt være muligheter for anlegg av to brudd, et i den middelskornete og et i den grovkornete gabbro.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
666
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark