Geologisk undersøkelse av Furuhovden Olivinstensforekomst i Kjølsdalen Eid herred, Sogn og Fjordane.

Furuhovden olivinstensforekomst ble prøvetatt med håndslåtte prøver og med utskutt materiale. Prøvene ble analysert,det ble foretatt differensialtermisk analyse av prøvene og det ble mikroskopert. Det ble foretatt sliptellinger. Tidligere var det lovbestemte krav til olivinsten. Den ble inndelt i en A og en B kvalitet. Furuhovdens olivinsten svarer nærmest til kvalitet B. Den har ikke samme kvalitet som olivinsten fra Almklovdal (A/S Olivin). Vanninnhold og aluminiuminnhold er jevnt over noe høyere. Olivinstenen inneholder rundt 5-10% talk og kloritt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
694
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport