Geologisk undersøkelse av en klebersteinsforekomst ved diamantbor- ing. Skare, Odda, Hordaland.

NGU har en stående henvendelse fra Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider om å lete etter brukbar kleberstein til bygnings- og skulpturformål. Utfra opplysninger i NGU's bergarkiv ble en forekomst ved Skare, Odda i Hordaland valgt ut for befaring. Under befaringen ble det bestemt at forekomsten skulle diamantbores. Klebersteinen har en egnet farge, kornstørrelse og hardhet til bruk for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Forsøk viser at materialet etter noen få års eksponering i byluft nok vil få en svak brunfarge av rust og en noe hullete overflate. Men generelt sett må klebersteinen ansees for å være av god kvalitet. Diamantboringen viser at forekomsten har et totalt kvantum som er stort nok for drift, men på grunn av kvartsganger og tettliggende årer vil det være umulig å ta ut et nevneverdig antall feilfrie blokker av størrelse 1 m3. Forekomsten vurderes derfor til ikke å være drivverdig. Dersom forekomsten allikevel ønskes åpnet ved et forsøksbrudd, anbefales den sydligste del åpnet, fordi åreavstanden er minst og kvaliteten er best der.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1182
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland