Geologisk undersøkelse av Bjellåsen kvarts-feltspatforekomst, Aust-Agder fylke

Befaringen ble utført av statsgeolog Thor L. Sverdrup og tekn. ass. Erling Sørensen for Elektrokemisk A/S, Fiskaa Verk. Pegmatitten er idag i drift, vesentlig på kvarts. Det er fire brudd i fore- komsten, to små og to store. Pegmatitten ligger konkordant i en amfibolitt og er meget stor. Feltspaten synes å være konsentrert i ligg av kvarts-feltspatsonen som stryker nord 250-260g, fall 40g. Den totale lengden på pegmatitten er anslått til ca. 140 m. De 80 m sydøst- ligst har en gjennomsnittsbredde på ca. 12 m, videre 30 m er mektigheten ca. 5 m, mens det nordligste partiet nærmest er en linse med akse 15 m tvers på lengdeutstrekningen. Dette gir ca. 3600 tonn pr. m avsenkning. Dybden av forekomsten er det umulig å uttale seg om, men det er ikke registrert tegn som tyder på en innsnevring mot dypet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
757
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder