Geologisk tolkning av marmorforekomst ved Ljøsenhammerene

Marmorforekomsten ved Lkøshammeren er kartlagt i skala 1:2000, og resultatene er sammenstilt med tidligere undersøkelser og kjerneboring. Det er videre foretatt volumberegning ut ifra digitale terrengmodeller, og det konkluderes med et totalt volum på rundt 270.000 m3 av tilgjengelig fargebåndet marmor.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.083
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland