Geologisk kartlegging i Åstaddalen, Asker og Bærum.

Et geologisk kart og snitt er tegnet over området rundt Åstaddalen på grensa mellom Asker og Bærum kommune. Området er gjennomsatt av forkastninger som går i NNV-SSØ retning og i NØ-SV retning. Dette har ført til at Askergruppens bergarter ligger i et stadig lavere nivå inn mot Åstaddalen. Kartet og snittet viser at jernbanetunnelen for linja mellom Asker og Sandvika vil gå i Askergruppens bergarter helt eller delvis fra 17840 m til ca 19075 og fra 16950 m til 17570 m. Mellom 17570 m og 17840 m vil tunnelen gå like under Askergruppen, ca 1 til 4 meter. Tunnelen vil totalt gå ca 1855 meter i Askergruppen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.091
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus