Geologisk kartlegging av NorStones brudd og det planlagte tilleggsområdet, Askøy, Hordaland

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.051
Page number:
12 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Geologisk kartlegging Tau og Askøy
Project nr:
263324
Fylke:
Hordaland