Geologisk kartlegging av Glomsrudkollen gruve.

Den kontakt-metasomatiske sinkblendemalm i Glomsrudkollen gruve forekommer i en grønn amfibol og amfibol-granat skarn på grensen mellom en tidlig dannet granat-pyroksen skarn og marmor. Skarn og malmdannelsen har vært kontrollert av et sett med strøk- og tverrforkasninger. I gruvefeltet opptrer tre kalksteinssoner med mektigheter mellom 5 og 30 m. Hovedmalmen er knyttet til den østlige kalksteinssone som stryker langs Glitrevann kalderaens ringgang. Den totale malmtonnasje, før bryting på 1900 tallet, er estimert til 20 000 t. Malmkropper av lingnende størrelse vil sannsynligvis også kunne bli oppdaget andre steder i feltet ved videre undersøkelser. Man slike malmtonnasjer er neppe et interessant prospekteringsobjekt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1575/17B
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud