Geologisk kart langs jernbanetrasé Minnesund - Kleverud

Rapporten er en sammenstilling av eksisterende geologisk kartdata langs planlagt jernbanetrasé fra Minnesund til Kleiverud langs østsiden av Mjøsa. På grunnlag av eksisterende datagrunnlag er det laget et kvartærgeologisk kart og et berggrunnskart, begge i målestokk 1:25.000. Disse er sendt som digitale kart til Jernbaneverket Utbygging. Det gjøres oppmerksom på at det geologiske datagrunnlaget stammer fra kartlegging for publisering i 1:50.000 og i 1:250.000 skala.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.040
Page number:
8 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Geologi Eidsvoll - Kleverud
Project nr:
323700
Fylke:
Hedmark