Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 70302200 M 1:100 000

1. utg. 2012, oppdatert 2015. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Page number:
1 kart
Document type:
Kart