Geologisk geofysisk geokjemisk undersøkelse Reisadalen.

Undersøkelsens hovedoppgave var regional malmleting. Foruten geologisk kartlegging ble det utført geokjemiske undersøkelser, magnetiske målinger og selvpotensialmålinger. Undersøkelsene har vist at de kjente jernmalmforekomster er av beskjeden størrelse og har lave gehalter av Fe og Mn. Blyforekomsten ved Nedrefoss må også kunne anses for å være uten økonomisk interesse. I to områder hvor det foreligger geokjemiske anomalier på Pb, Co og Ni bør det foretas nøyere undersøkelser. Se forøvrig NGU publikasjon nr. 213: 175 - 196.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
229
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms