Geologisk, Geofysisk, Geokjemisk undersøkelse Porsangerfeltet.

Dessverre foreligger ingen ferdig rapport over undersøkelsene, men i rapport- arkivet ligger det innbundet kartskisser som viser noe av det som er gjort, særlig den geofysiske del. Det ble utført kryssringmålinger i de to områder som er nevnt ovenfor, kartskissene viser de påviste ledere. Geologiske under- søkelser ble foretatt i området Gaggavann- Silbbacokka. Området har en ut- strekning på 40 -50 km2 og fremgår av kartskissene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
137 B
Page number:
1
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark