Geologisk beskrivelse av Eikerfeltet.

Rapporten gir en geologisk oversikt over Eikerfeltet inkludert kisforekomstene Humlebekk, Haugset, Åsgruva og Bergsgruva. Eikerfeltet er en del av det østlige Kongsbergfeltet og består av relativt høymetamorfe prekambriske gneiser i forskjellige varianter, amfibolitter og metagabbroer. Skjærsonen har hatt vesentlig innvirkning på Bergsgruva - forekomsten, som er den viktigste av forekomstene. Hvorvidt denne forekomsten opprinnelig har vært stratabundet synes uklart. Basert på de geologiske data synes mineraliseringene å være uten økonomisk interesse. Uoppklarte geofysiske EM-anomalier vil bli diskutert i en særskilt rapport på et senere tidspunkt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.213
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud