Geologisk befaring av diverse mineralforekomster i Kautokeino herred.

Rapporten tar for seg 11 forekomster beliggende langs Agjetjokka og Kautokeinoelven (kartblad Siebe) samt 2 forekomster beliggende nord for Kautokeino. Den ene av de to sist nevnte ligger ved Breibuktnes 4,5 km nord for kirkestedet (kartblad Kautokeino), den andre ligger ved Masijokka bru (kartblad Masi).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
276/D
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark