Geologien i Narvik - En vandring i tid og rom

Narvik kommune har en svært variert og meget spennende geologi. NGU og Narvik kommune ønsker med denne boken å gjøre kunnskap om det geologiske mangfoldet tilgjengelig ut over geologenes rekker.

Størstedelen av boken er viet omtale av 66 ulike lokaliteter som du selv kan besøke. Vanskelige faguttrykk er forklart i en fyldig ordliste.

Et nytt fargetrykt geologisk kart i målestokk 1:100 000 er vedlagt boken.

Bestill publikasjonen her

This publication is not available for download.

ISBN:
82-7385-155-9
Document type:
NGU Bok
Publisher:
NGU