Geologi for samfunnet i 150 år - arven etter Kjerulf

Finnes i norsk og engelsk utgave
. Innhold:
. Alltid steinalder / 150 år med geologi for samfunnet / Geologi for dagens samfunn / Fra kontinentaldrift til manteldynamikk / Kunnskap om istider og landformer - nøkkelen til klimavariasjoner / Skredkartlegging i Norge / Uten mineralressurser stopper samfunnet / Tyngde og magnetiske data viser sporene av gamle strukturer på norsk sokkel / Dypforvitring - fortidens klima gir tunnelproblemer / Integrert kartlegging av havbunnen og økosystemer i Arktis - Mareano-programmet / Byjord - en giftig historie / Grunnvann i Norge - om å gå under bekken etter vann / La moder jord varme og kjøle våre hus / Gråstein trekker turister / Planeten jordens år.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
Gråsteinen
Series nr:
12
Page number:
166 s.
Document type:
BOK