Geologi i skolen - Oppgaver (X) 1 og 2 for Tiller videregående skole i Trondheim, Sør-Trøndelag

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har laget oppgaver for Geofag (X) 1 og 2 for Tiller videregående skole i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag. Oppgavene er tilrettelagt for Tillerområdet, men de kan også tilrettelegges for andre områder i Norge. NGU har etablert et samarbeid med Tiller videregående skole gjennom "Geonettverket for Geofag i Midt-Norge", som er i regi av Skolelaboratoriet ved NTNU. Målet med samarbeidet er å tilrettelegge oppgaver som kan relateres til nærmiljøet, finne lokaliteter til feltarbeid og å lage oppgaver til både klasseroms- og feltarbeid som gjør funnene interessante. Geofag er et fag hvor observasjoner og erfaring ute i felt er viktig, dvs. observere og dokumentere funn utendørs ved hjelp av kart og beskrivelser for senere å sette funnene i sammenheng og forstå hvilke prosesser som skjer. Geofaget er et fag som kombinerer geologi og naturgeografi, samt oseanografi, meteorologi og hydrologi. I dette prosjektet har fokus vært geologi med bruk av kart, både til orientering og kartlegging. Flere av oppgavene innebærer å lage egne kart, først tegne for hånd og deretter rentegne digitalt med kartprogram.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2015.066
Page number:
133
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Formidling av geologi til skoleverket
Project nr:
352700