Geologi i skolen - Oppgaver (X) 1 og 2 for Strinda videregående skole i Trondheim, Sør-Trøndelag

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har laget oppgaver for Geofag X, 1 og 2 for Strinda videregående skole i Trondheim, Sør-Trøndelag. Oppgavene er tilrettelagt for Trondheimsområdet, men de kan tilrettelegges andre områder i Norge. NGU har etablert et samarbeid med Strinda videregående skole, gjennom Geonettverket for Geofag i Midt-Norge som er i regi av Skolelaboratoriet ved NTNU. Målet med samarbeidet er å tilrettelegge oppgaver som kan relateres til nærmiljøet, samt finne lokaliteter til feltarbeid og lage oppgaver til både klasseroms- og feltarbeid. Geofag er et fag hvor observasjoner og erfaring ute i felt er viktig. Elevene lærer å observere og dokumentere funn ute ved hjelp av kart og beskrivelser for senere å sette funnene i sammenheng og forstå prosessene rundt. Geofaget er et fag som kombinerer geologi og geografi, samt oseanografi og meteorologi. I dette prosjektet har fokus vært på geologi med bruk av kart, både til orientering og kartlegging, og flere av oppgavene innebærer å lage egne kart, enten tegne for hånd eller digitalt med kartprogram.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2015.067
Page number:
136
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Formidling av geologi til skoleverket
Project nr:
352700