Geokjemiske undersøkelser Søndre Pasvik 1965.

Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse fra den del av "Petsamoformasjonen" som ligger på norsk side i Pasvikdalen. Prøvene er analysert på saltsyreløselig kobber, nikkel, sink og lettløselig kobber (Cx Cu).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
614/A
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark