Geokjemiske undersøkelser Roktdalen, Ogndal 22.6. 1964.

Etter oppdrag fra Elektrokemisk A/S Skorovass gruber ble det foretatt en befaring av en bly/sink/kobber forekomst i Roktdalen, Ogndal. Kjemisk analyse av bekkevann og bekkesedimenter viste høye verdier nedenfor den mineraliserte svakhetssonen, men resultatene kan delvis skyldes forurensning fra kjent skjerp.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
565
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport