Geokjemiske undersøkelser i Årosvassdragets nedbørsfelt, Røyken kommune.

Jordprøver fra Årosvassdragets nedbørsfelt er undersøkt for deres tungmetall- innhold. Innhold av de 29 grunnstoffer som er bestemt i prøvene, synes ikke å representere en miljørisiko.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.100
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud