Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.

Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.047
Page number:
59
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland