Geokjemiske og malmgeologiske undersøkelser på Alteneshalvøya.

Etter oppdrag fra Nord-Norgesprosjektet ble det på Alteneshalvøya utført malmgeologiske undersøkelser og geokjemisk prøvetaking av bekkesedimenter og bergarter. Prøvene ble analysert på Cu, Ni, Zn og Pb. Rapporten beskriver gjennomføring og resultater av undersøkelsene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1164/9B
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark