Geokjemiske bekkesedimentundersøkelser i Nord-Gudbrandsdalen.

Som en del av undersøkelsene under Nord-Gudbrandsdalsprogrammet ble det i 1979 og 1980 utført en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i området Otta- Vågå og på Sognefjellet. Undersøkelsen førte til flere anomalier. Denne rapporten omhandler resultatene fra den regionale bekkesedimentundersøkelsen. Den videre oppfølging av de anomale verdier er ikke tatt med her, men omhandles i rapportene 1709/I, 1709/L og 1709/P.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1709/F
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
INNLANDET