Geokjemisk undersøkelse Meråker 1966.

Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse i et ca. 90 km2 stort område på vestsiden av Torsbjørkdalen i Meråker kommune. Prøvene er analysert på salpetersyreløselig kobber, nikkel, sink og bisulfat- løselig bly.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
695
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport