Geokjemisk undersøkelse, Hjerkinn II, 1966.

Etter oppdrag fra Folldal Verk A/S utførte NGU sommeren 1966 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et område mellom Dombås og Hjerkinn. Gjennom- føringen av undersøkelsen og de geokjemiske resultatene fra den sydvestre delen av området behandles i NGU-rapport nr. 685 A. Resultatene fra den nord- østre delen av området behandles i denne rapporten.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
685 B
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark Oppland