Geokjemisk undersøkelse Gurrogaissa 1965.

Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse i et ca. 170 km2 stort område rundt Gurrogaissa blyforekomst i Porsanger kommune. Prøvene er analysert på bisulfatløselig bly og lettløselige tungmetaller (Cx HM).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
614/B
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark