Geokjemisk prøvetaking i Vest-Finnmark. Feltrapport 1985.

I løpet av feltsesongen 1985 ble den regionale geokjemiske kartleggingen av Finnmark fullført (Nordkalott-modell). Rapporten beskriver hvordan feltarbeidet ble utført og gir en oversikt over kostnadene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.197
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark