Geokjemisk metodestudium. Opplegg for regionalt prospekterings- program etter bly. Geitvann Blyskjerp, Kistrand.

Geofysisk Malmleting utførte i 1952 en elektromagnetisk undersøkelse over blyforekomsten (GM Rapport nr. 99). Rapporten over foreliggende undersøkelse innledes med bl.a. en oversikt over blymineraliseringene langs fjellkjedens skyveplan (fjellranden) og de spesielle problemer som er knyttet til leting etter blymalm. Rapporten inneholder videre en geologisk oversikt over Geit- vannfeltet og en beskrivelse av de geokjemiske undersøkelser og diamant- boringer som ble utført. Deretter diskuteres resultatene av undersøkelsene. I en konklusjon til slutt sies bl.a. at en fikk utarbeidet en praktisk anvendbar prospekteringsmetode for blymalm.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
204 E
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark